2017. október 7., szombat

az építkezések segédüzemei - 1. rész

Az építőiparban az építési feladattól, az alkalmazott építési módszertől, a munka nagyságától és a munkahely elhelyezkedésétől függően segédüzemeket létesítünk.

A segédüzem lehet:
betonüzem;
ácstelep;
vastelep;
helyszíni előregyártó telep;
kőfaragó telep;
acélszerkezeti telep;
habarcsüzem
és aszfaltüzem.

A segédüzem telepítésekor a következő szempontokat kell figyelembe venni: 
-Az üzem -a szállítások csökkentése érdekében- a felhasználás súlypontjában helyezkedjen el.
-Ne települjön később építendő végleges építmény helyére.
-Az üzemet úgy kell kialakítani, hogy az anyagok feldolgozása és tárolása minél kevesebb átrakással, belső szállítással járjon.

2017. június 1., csütörtök

az építési helyszín - 3. rész

A jó építési helyszín berendezéséhez nézzünk meg egy néhány alapelvet! Minden gép és berendezés, felvonulási épület a programnak megfelelően üzemképes állapotban álljon rendelkezésre! Mindig az építési munkamódszernek megfelelően válasszuk ki a szükséges gépi berendezéseket! Kerülni kell a túlzottan nagy munkahely kialakítását, a felesleges anyagmozgatást, a felesleges gépáthelyezéseket! Figyelembe kell venni a terep adta adottságokat, az építkezés nagyságrendjét az évszaktól való függést! Figyelni kell az esetleges határidő módosítások kihatásait! Be kell tartani a környezetvédelmi előírásokat! Igazodni kell a mindenkori munkaerő ellátottsághoz! A fentiek mellett természetesen szükség van a jó szakemberekre is. A szakszerűen elvégzett munka megkönnyíti a további teendőket, például a pontosan rakott fal könnyen vakolható, vagy a simára dolgozott aljzatbetonon könnyebben lehet elkészíteni a szigetelést stb. A szakszerűség egyben anyagtakarékosságot is jelenthet, hiszen az anyagok mennyisége csak akkor lehet elégséges, ha nincs szükség pluszban rádolgozott rétegekre, illetve centiméterekre.

2017. január 18., szerda

építési ütemterv

Az építés ütemezéséhez ütemterveket készítenek. Az ütemtervek alapja mindig az elvégzendő munka mennyisége, illetve igényessége. A normatívák segítségével a technológiai folyamat munkaerő igényét és idejét, valamint a felhasználásra kerülő anyagok mennyiségét is pontosan meg lehet határozni. Ezekkel a különböző szakterületek egymásutánisága is meghatározható. Az ütemtervek tarthatóságához alaposan végiggondolt tervezői munka, valamint jól előkészített munkaterület szükséges. A sávos ütemterv vonalak (sávok) formájában foglalja magában a munka ütemezését a kezdéstől a befejezésig, a költségvetési termelési értéket, a munkafolyamatokhoz szükséges létszámot (szakmánkénti bontásban), valamint a szükséges anyagokat és gépeket.

2016. augusztus 21., vasárnap

Felvonulás költségei, segédüzemek

Ha az építkezés nagyságrendje ezt megköveteli, segédüzemeket is be kell rendezni. A segédüzem a helyszínről azzal segíti az építési folyamatot, hogy a lehetséges előkészítési munkákat itt végzik el. Ilyenek lehetnek: ácstelep; betonacél előkészítő telep; betonkeverő telep; habarcskeverő telep, stb.

A felvonulás költségei megtalálhatók a költségvetésben, ezért mindig törekedni kell a gazdaságos és műszakilag megfontolt helyszín kialakítására. Az építési helyszín megtervezésénél nemcsak a térbeli elhelyezést kell figyelembe venni, hanem időben is meg kell gondolni azt, hogy a különböző kiszolgáló egységek hogyan következnek egymás után. Ehhez szükség van az építési munkák pontos sorrendjének és időbeni terjedelmének az ismeretére.

2016. április 6., szerda

az építési helyszín - 2.rész szükséges körülmények

A következő felsorolás azokat a kötelező körülményeket sorolja fel, amelyek megteremtése feltétlenül szükséges:

munkaerő (felvonulási épületek);
gépek (telepítés, tároló területek);
anyagok (depóniák, raktárak);
zavartalan anyagmozgatás (közlekedési útvonalak);
az építési helyszín ellátása a szükséges közművekkel (víz,elektromos energia, gáz, szennyvíz, telefon stb.).

A fentieken kívül, ha az építkezés nagyságrendje ezt megköveteli, segédüzemeket is be kell rendezni. A segédüzem a helyszínről azzal segíti az építési folyamatot, hogy a lehetséges előkészítési munkákat itt végzik el. Ilyenek lehetnek: ácstelep; betonacél előkészítő telep; betonkeverő telep; habarcskeverő telep, stb.

Recent Posts