2020. január 10., péntek

Pontok, egyenesek és szögek vízszintes kitűzése - 5.rész

A szögek kitűzése a geometriából ismert szerkesztések valóságban történő elvégzése. Az egyszerű eszközökkel elvégezhető szögkitűzések mellett ma már elsősorban a műszeres szögmérések terjedtek el. A kitűzési munka során leggyakrabban a 90°-os (merőleges), 45°-os, 600-os és 30°-os szögek kitűzése fordul elő.

 Természetesen szükség lehet tetszőleges nagyságú szögek meghatározására is, gondoljunk csak arra, hogy a tető meredeksége, a házak külső falszerkezetei tetszőleges szögűek lehetnek! Tetszőleges, illetve nevezetes szögek kitűzése legpontosabban teodolittai, illetve mérőállomásokkal történhet. Mivel ezek ma már nagyon elterjedtek, így ezt mutatjuk be először,

2019. december 12., csütörtök

Pontok, egyenesek és szögek vízszintes kitűzése - 4.rész

Teodolittai az egyenes egyik végpont ján
(A) felállunk, majd első távcsőállásban az alsó
irányszállal megirányozzuk a másik végpontot
(8). Ezután a távcsövet a fekvőtengely körül
úgy forgatjuk el, hogya látómezejébe a kitűzendő
ponthely környezete kerüljön. A pont jel
mozgatását karjelekkel irányítjuk úgy, hogya
pont jel képe az álló irányszállal fedésbe kerüljön.
Ezt a pontot (C') meg kell jelölni. A leírtakat
második távcsóállásban megismételve
egy C" pontot kapunk. Az egyenesen lévő C
pontot a C' és C" pontokat összekötő szakasz
felezőpont jában mérhetjük fel (2.22. ábra).

2019. október 15., kedd

Pontok, egyenesek és szögek vízszintes kitűzése - 3.rész

Ha két ismert pont közölt közbenső
pontokat kívánunk kitűzni, akkor
helyüket beintéssel (2.21. ábra) határozhatjuk
meg.
Az egyik ponthoz kitűzőrudat állítunk
(beleszúrjuk a földbe), a másik ponthoz
kitűzőrúddal feláll egy ember. A másik ember
kitűzőrúddal a keresett ponthoz áll, amelynek
pontos helyét beintéssel állapítjuk meg. Ha a
három kitűzőrúd eltakarja egymást, akkor egy
egyenesen helyezkednek el.

2019. szeptember 24., kedd

Pontok, egyenesek és szögek vízszintes kitűzése - 2.rész

Az egyenesek egyértelmű meghatározásához
legalább két pont (2.20.
ábra) szükséges.
Ha tehát egy egyenest kívánunk meghatározni,
akkor először meghatározzuk az egyenes
két pontját, összekötés után pedig megkapjuk
a keresett egyenest. Az építmények határoló
vonalait, a szerkezetek jellemző tengelyvona-
Iaít, a falszerkezetek helyét, általában egyenesekkel
tűzzük ki.

2019. augusztus 30., péntek

Pontok, egyenesek és szögek vízszintes kitűzése - 1.rész

Az épület helyét a terepen a jellemző
sarokpontok kitűzésével
határozzuk meg, ezeket pedig ún.
fix pontokból kiindulva mérjük
fel.
Ilyen fix pont lehet pl. a szomszédos
épület sarka, kerítés vagy telek határvonala
(2.19. ábra), út, stb. A pontok helyét
a földbe vert karóval, cövekkel vagy léccel
jelöljük meg, és ideiglenes pontoknak
nevezzük. Ezekre az épület befejezéséig
szükség van.