2018. június 24., vasárnap

Kérdések és feladatok - 4

11. Sorolja fel, hogy milyen segédüzemeket ismer!

a./ ..........................................................................................
b./ ..........................................................................................
e./ ..........................................................................................
d./ ..........................................................................................
e./ .........................................................................................
f./ ..........................................................................................
g./ ..........................................................................................

12. A felvonulás az építkezés első lépése. Sorolja fel azokat, az organizációs tervben felsorolt
munkavégzési folyamatokat, amelyeket a felvonulás keretében meg kell valósítani!

a./ ..............................................................................................
b./ ..............................................................................................
e./ ..............................................................................................
d./ ...............................................................................................
e./ ...................................................................................................

13. Az építések megindításakor, el kell kezdeni az építési napló vezetését. Ismertesse, hogy
mit kell tartalmaznia az építési naplónak!

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................

2018. június 13., szerda

Kérdések és feladatok - 3

8. Mutassa be példákkal, az egyes munkatevékenységek jellemzőit!

a./ alépítményi munkák .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b./ felépítményi munkák .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c./ befejező munkák: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Mit értünk az építés szervezés fogalmán? .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. Ismertesse a jó építési helyszín berendezésének alapelveit!
a./ ..............................................................................................
b./ ..............................................................................................
c./ ..............................................................................................
d./ ..............................................................................................
e./ ..............................................................................................
f./ ..............................................................................................
g./ ..............................................................................................

2018. május 28., hétfő

Kérdések és feladatok - 2

5. Töltse ki az alábbi táblázatot, az építményekkel szemben támasztott követelményekre
vonatkozóan!
Építményekkel szemben támasztott három fő követelmény:
1.                                                2.                                           3.
Ehhez tartoznak az alábbiak:

...............................                       ....................................             ...........................................
...............................                      .....................................             ...........................................
...............................                       ....................................             ...........................................
...............................                      .....................................             ...........................................
...............................                       ....................................             ...........................................
...............................                      ....................................               ..........................................6. Az építőipari kivitelezésben résztvevő személyek: tervezők, beruházók, kivitelezők. Fejezze
be az alábbi meghatározásokat:
Tervezőnek nevezzük, azt az .
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Beruházónak nevezzük, azt az .
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Kivitelezőnek nevezzük, azt az .
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
7. Az alábbiakban a kivitelező munkában jellemző néhány szakmát, és az azokhoz tartozó
tevékenységi köröket soroltuk fel. Párosítsa össze a megfelelő szakmát, a hozzá tartozó tevékenységi
körrel!

Szakmák:
a./ kőműves
c./ vasbeton és műkőkészítő
e./ épületburkoló
g./ tetőfedő
b./ ács-állványozó
d./ épületszigetelő
f./ szobafestő- mázoló és tapétázó
h./ kőfaragó

Tevékenységek:
1./ Elkészíti a csempe és padlóburkolatokat.
2./ Tetőszerkezetek ácsmunkáit készíti el, zsaluzatokat, állványokat épít.
3./ Avasalatokat szereli össze, illetve a műkő szerkezeteket készíti el.
4./ A terméskövet munkálja meg, az épület kő díszítő elemeit készíti el.
5./ Az építős munkák közül a szerkezetépítéssel foglalkozik, legjobban neki kell átlátnia az
egész építési folyamatot.
6./ Az épület nedvesség elleni szigetelését készíti el.
7./ A héjazatot rakja fel az ácsolt tetőszerkezetre.
8./ A külső és belső térben elvégzi a falak és nyílászárók festés ét illetve mázolását, valamint
elkészíti a tapéta burkolatokat.

Párosítások:
a./                      b./                    c./                d./               e./              f./            h ./                   h./           

2018. május 17., csütörtök

Kérdések és feladatok - 1

1. Sorolja fel azokat a munkákat, amelyek az építőipar fő feladatai közé tartoznak!
a./ .
b./ ..
c./ ..
d./ .
e./ ....
f./

2. Egészítse ki, az építőipar felosztására vonatkozó meghatározásokat!
a./ A magasépítő ipart úgy jellemezhetjük, hogy az általában a föld .........................................
b./ A mélyépítő ipar a föld .........................................................................................................
illetve az úgynevezett .................................................................................................................

3. Ismertesse, hogy milyen szempontok szerint osztályozhat juk az épületszerkezeteket!
a./ ...
b./ ..
c./ .
d./ .

4. Az alábbi ábra segítségével sorolja
fel az építményeket érő terheket,
melyek helyes megnevezését írja az
ábrán feltüntetett nyilak mellé!
Az ábrán felsorolt terheket csoportosítsa
az alábbiak szerint:
a./ Állandó terhek.............................
b./ Esetleges terhek:.............................

2018. május 9., szerda

az építőipari szállítások

Az építőipari szállítás az építkezéseken fontos tevékenység. Jelentőségét az mutatja, hogy a teljes építési költség mintegy 10-15%-a szállítási költség, ezért gazdaságos megszervezése nagyon fontos.

A szállításokat csoportosíthat juk a szállítás tárgya, jellege és módja szerint. A szállítás tárgyai lehetnek építőanyagok vagy kész épületszerkezetek, építő gépek, szerszámok, berendezések, felvonulási tartozékok (pl. lakókocsi, bódé, stb.), ömlesztett-, zsaluzási-, állványozási-, dúcolási anyagok és egyéb anyagok. A szállítás jellege lehet belső, helyi és távolsági. A szállítás módja szerint megkülönböztetünk kézi, közúti, vasúti, légi, vízi és különleges (pl. csővezeték, kötélpálya) szállítást.

A szállítás gazdaságossága több körülménytől függ, amelyeket egymással összefüggésben kell vizsgálni. Ezek a körülmények a következők:
rakodási feltételek;
a szállítandó áru hoz legalkalmasabb szállítóeszköz kiválasztása;
gazdaságos szállítási távolságok; közvetlen (pl. csak tehergépkocsival) vagy közvetett (pl. tehergépkocsi, vasút) szállítás lehetséges;
visszfuvarra lehetőség van-e.

 A körülmények gondos mérlegelése után lehet kiválasztani a legmegfelelőbb és a leggazdaságosabb szállítási módokat.

Ahhoz, hogya munkahelyen megfelelő mennyiségű anyagról gondoskodni lehessen, megfelelő számú szállítóeszközre van szükség. Egy-egy szállítóeszköz napi teljesítményét a következőképpen kapjuk meg:
meghatározzuk az egy forduló megtételéhez szükséges időt (ebbe bele kell számítani az oda és vissza út, valamint a rakodás idejét);
a fentiek ismeretében meg lehet határozni a naponkénti fordulók számát;
végül a naponkénti fordulók számából és az egyszerre elszállítható mennyiség szorzatából megkap hatjuk a naponta elszállítható építőanyag mennyiségét.