2018. december 11., kedd

Magassági mérés - abszolút magasság

A geodéziai mérések másik nagy csoportját képezik a magasságmérések,
amelyeknél a pontok egymáshoz viszonyított helyzetét függőleges vonalon
határozzuk meg.

A magasságmérések során abszolút magasságnak nevezzük a tengerszinttől (Balti, vagy
Adriai-tenger), mint alapoktól mért magasságot. Jelölése pl. 105,23 m Bf, jelentése 105,23 m
Balti alapszint felett. Az Adriai alapsík 674,7 mm-rel mélyebben helyezkedik el a Balti alapsíknál.
Ezért az Adriai magasság (jele: Af) számértéke 674,7 mm-rel nagyobb, mint a Balti
magasság számértéke, vagyis példánkban 105,9047 m Af. Hazánkban korábban a kezdőfelület
az Adriai-tenger szintje volt, napjainkban a Balti tenger szintjéhez viszonyítunk. A abszolút
magassági értékek különböző alappont hálózatok szerint térképeken rendelkezésünkre állnak.
Vagyis pl. egy padlószint abszolút magasságának meghatározásakor csak a legközelebbi alappontot
kell megtalálnunk, és onnan elvégezni a szintezést, relatív magasságmérés!.

2018. november 9., péntek

a kitűzés - a függőbe és vízszintbe állítás eszközei 7.rész Tahiméteres mérés

A képletben c és kértékét
minden műszerhez megadják,
L pedig a lécről a felső és alsó
vízszintes szálon leolvasott [2 és
II értékek különbsége. (Megjegyezzük,
hogy az újabb műszereknél
c = O).
A mérendő távolságok kezdőés
végpont jai között azonban
gyakran jelentős a magasságkülönbség,
ilyenkor a távcső irányvonala
nem vízszintes, hanem
azzal a szöget zár be, amelyet
a műszerről le tudunk olvasni.
A szög ismeretében a vízszintes
vetületi távolság:
tv = c x cosa + k x L c cos.

2018. október 22., hétfő

a kitűzés - a függőbe és vízszintbe állítás eszközei 6.rész Tahiméteres mérés

Az említett eszközökkel való hosszmérés akadálymentes, sík terepen könnyen elvégezhető, azonban egyenetlen, vagy lejtős terepen más módszert kell alkalmazni.
Az egyik lehetőség két pont közötti távolság hosszmérés nélküli meghatározására a tahiméterrel való mérés, vagy tahimetrálás.
Ehhez a tahi méter lécre és tahiméter műszerre van szükség. A tahiméterléc fából, vagy műanyagból készülő, 4 m hosszú, csuklósan összehajtható léc. A lécet a két oldalán lévő fogantyúval kell függőlegesen tartani. A függőlegest a lécen található libellávallehet beállítani. A legegyszerűbb, állandó száltávolságú tahiméter távcsövébe tekintve egy függőleges és három vízszintes szálat látunk (2.10. ábra). A vízszintes szálak egymástól egyenlő távolságra helyezkednek el. A mérés elvi alapjai fizikai és matematikai összefüggéseken alapszanak, melyekből levezethető, hogyha a tahiméter irányszála vízszintes, akkor a vízszintes to távolság:
to = c + k x L.

2018. október 10., szerda

a kitűzés - a függőbe és vízszintbe állítás eszközei - 5.rész Mérőszalag

A földmérési munka leggyakrabban előforduló feladata két pont közötti legrövidebb távolság (egyenes) meghatározása. A távolságot meghatározhatjuk közvetlen méréssel, ekkor hosszmérésről beszélünk.
Amikor olyan elemeket mérünk, amelyekből számítani lehet a távolságot, akkor távmérésről beszélünk.
Kisebb távolságok mérésére 1,00-2,00 m hosszú léceket, összehajtható mérővesszőt  vagy kisebb mérőszalagot használhatunk (2.9.ábra).

Ezek ún. végérintős mérőeszközök, ami alatt azt értjük, hogy amérés során mindig a mérőeszköz végét illesztjük a kiindulási ponthoz. A centiméter és milliméter osztású eszközökről egyértelműen leolvasható a távolság. Nagyobb távolságok mérésére 4,00-5,00 m hosszú mérőléceket is alkalmazhatunk.
A mérőlécen kívül használhatunk még acélból, vagy műanyagból készített 20-30 m hosszú, mind a két oldalán számozott mérőszalagokat is. A mérőszalagok bizonyos mértékű belógása a szalag megfeszítésével lehetne kiküszöbölhető. A túlfeszítés azonban megnyúlást okozhat, így inkább megengedett a mérendő távolsághoz viszonyított kis belógás.

2018. szeptember 27., csütörtök

a kitűzés - a függőbe és vízszintbe állítás eszközei - 4.rész T alakú nézőkereszt

Különösen tereprendezéskor szükséges, a kisebb távolságokban levő pontok magasságkülönbségének meghatározására használható T alakú (2.8. ábra) nézőkereszt. Egy készlet három darabból áll. A nézőkeresztek 10 cm vastagságú, gyalult deszkából vannak összeszögelve T alakúra. Összmagasságuk kb. 1,00 m, vízszintes száruk 0,50 m. Ezek segítségével két pont közé egy harmadikat a következő módon iktatunk be: nézőkereszttel az ismert pontok fölé állva, a harmadikat a keresett pont fölött le- vagy felfelé mozgatva addig igazít juk, amíg összenézve a három nézőkereszt felső vízszintes szára egy síkot alkot.